ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

info@acomoniapsevda.com.cy

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

support@acomoniapsevda.com.cy

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

finance@acomoniapsevda.com.cy

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

marketing@acomoniapsevda.com.cy

ΤΜΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

football@acomoniapsevda.com.cy

ΤΜΗΜΑ ESPORTS

esports@acomoniapsevda.com.cy