ΜΕΛH

Γίνε ενεργό μέλος του ένδοξου συλλόγου μας, του οργανωμένου συνόλου που κρατά ψηλά τη σημαία του χωριού μας σε όλο το νησί.

Γίνε τακτικό μέλος του Αθλητικού Συλλόγου Ομόνοια Ψευδά και απέκτησε δικαίωμα ενεργής παρακολούθησης των γενικών συνελεύσεων και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλες τις διαδικασίες του συλλόγου με τη συμπλήρωση ενός ημερολογιακού έτους από την πρώτη εγγραφή.

Η ετήσια συνδρομή έχει καθοριστεί στα 50 ευρώ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
+357 96 666479