Αρνητικά αποτελέσματα για τη νόσο COVID-19

Ενημερώνουμε πως τα άτομα του συλλόγου μας, τόσο από το ΔΣ όσο και από το ποδοσφαιρικό τμήμα υποβλήθηκαν σε έλεγχο για τη νόσο COVID-19 και όλα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.